Trang chủ » Tag Archives: Bài tập Visual Basic

Tag Archives: Bài tập Visual Basic

Bài tập Visual Basic

Bài tập Visual Basic XemTải xuốngBước 1: Tạo thư mục BasicBt1-1. Tạo một dự án mới kiểu Standard EXE, lưu vào  trong thư mục trên.  Bước 2: Thêm 2 List Box và một Button vào form (hình 1). Nhấn đúp ... Xem thêm »