Trang chủ » Tag Archives: Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

Tag Archives: Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải)

Bài tập Truy vấn oracle (có lời giải) XemTải xuống 17. Cho biết tên nhân viên, mã phòng, tên phòng của những nhân viên làm việc ở thành phố Toronto. SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, CITY FROM EMPLOYEES A INNER JOIN (SELECT ... Xem thêm »