Trang chủ » Tag Archives: bài tập lớn quản lý gara ô tô

Tag Archives: bài tập lớn quản lý gara ô tô

Code chương trình quản lý gara ô tô – C#

Chương trình quản lý Mảng bán hàng và Bảo dưỡng của Gara. Cho phép connecting từ xa nếu bạn biết chút về cấu hình. Báo cáo hàng tồn, tiền thu, chi, lãi … ngày tháng. Tính nợ công ty cung ... Xem thêm »