Trang chủ » Tag Archives: Bài giảng Thông tin di động – GSM

Tag Archives: Bài giảng Thông tin di động – GSM

Bài giảng Thông tin di động – GSM

Bài giảng Thông tin di động – GSM Xem Tải xuống Khi Mobile nhận cuộc gọi từ mạng khác  PSTN ñịnh tuyến cuộc gọi ñến GMSC  Tìm VLR hiện hành từ HLR  Mobile Subscriber Roaming Number ñược gửi tới ... Xem thêm »