Trang chủ » Tag Archives: BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

Tag Archives: BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN XemTải xuốngGồm 11 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về e-marketing Chƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketing Chƣơng 3: Nghiên cứu thị trường trực tuyến Chƣơng 4: Hành vi khách hàng Chƣơng 5: Phân đoạn ... Xem thêm »