Trang chủ » Tag Archives: Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

Tag Archives: Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

Bài giảng Mạch số – Flip – Flop Xem Tải xuống Mạch phải được kích thích một cách hợp lý thì mới bị ảnh hưởng. Ta có2 phương pháp kích thích bằng mức và bằng cạnh.  Bằng mức:khi điện thếvượt qua mức ngưỡng ... Xem thêm »