Trang chủ » Tag Archives: Bài giảng Lập trình Windows Form

Tag Archives: Bài giảng Lập trình Windows Form

Bài giảng Lập trình Windows Form

Bài giảng Lập trình Windows Form Xem Tải xuống Nhóm thuộc tính Định dạng BackColor: Màu nền của Form VD: Form1.BackColor=Color.Azủe; ForeColor: Màu của các chuỗi trên các Control của Form StartPossition: Vị trí hiển thị Form WindowStates: =Minimized (thu nhỏ), Maximized ... Xem thêm »