Trang chủ » Tag Archives: Bài giảng Cấu hình mạng

Tag Archives: Bài giảng Cấu hình mạng

Bài giảng Cấu hình mạng

Bài giảng Cấu hình mạng XemTải xuống    Mỗi dịch vụInternet đều gắn liền với một cổng chẳng hạn như: smtp – 25, pop3 – 110, dns – 53. Việc phân bổnày do một tổchức qui định. Xinetd là một ... Xem thêm »