Trang chủ » Tag Archives: Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Tag Archives: Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản

Bài giải các bài tập điện tử cơ bản Xem Tải xuống Bài giải các bài tập không gỉải ĐTCB/CNTT     1.2  Áp dụng định luật Kirchhoff cho:    Vòng 1cho:  -12V + 6I1- 4I 2 =0         à    12V = 6I1 – 4I2       (1) ... Xem thêm »