Trang chủ » Tag Archives: 84 cấu trúc câu trong Tiếng Anh

Tag Archives: 84 cấu trúc câu trong Tiếng Anh

84 cấu trúc câu trong Tiếng Anh

GIỚI THIỆU 84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…) e.g. This structure is too easy for you to remember. e.g. He ... Xem thêm »