Trang chủ » Tag Archives: 22 Bài tập kế toán tài chính

Tag Archives: 22 Bài tập kế toán tài chính

22 Bài tập kế toán tài chính

22 Bài tập kế toán tài chính XemTải xuốngBài 14:Doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm, trong tháng 8/N có tài liệu sau: (Đvt: 1000đ) 1. Giá trịsản phẩm dởdang đầu tháng 5.500 2. Chi phí sản xuất phát ... Xem thêm »