Trang chủ » Tag Archives: 21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Tag Archives: 21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

21 Kỹ năng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC XemTải xuốngKHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC Quan điểm kinh doanh: – phù hợp các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài. – Chandler (1962): •xác định các mục tiêu, mục ... Xem thêm »