Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học

3337 Lượt xem

GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học

  • Mục đích sử dụng
  • Các tính năng chung
  • Một số kỹ năng thuyết trình sử dụng PowerPoint

2. Làm quen với PowerPoint

  • Giao diện người sử dụng
  • Một số khái niệm cơ bản

3. Tạo một bài giảng sử dụng PowerPoint

  • Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PowerPoint
  • Tạo các đoạn văn bản có định dạng
  • Tạo hình vẽ
  • Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng
  • Kết hợp giữa MS PowerPoint , Word và Excel

4. Thực tập

0/5 (0 Reviews)