Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

2918 Lượt xem

Tên tài liệu: Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Tác giả: Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình

Tài liệu Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo gồm có 4 phần như sau:

– Phần 1. Giới thiệu tổng quan Tri tuệ nhân tạo
– Phần 2. Trí tuệ nhân tạo như là biểu diễn và tìm kiếm
– Phần 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trong không gian trạng thái
– Phần 4. Tìm kiếm heuristic

Slide bài giảng Trí tuệ nhân tạoSlide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

 

Link download miễn phí:

Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

hoặc từng chương theo định dạng PDF

– Phần 1. Giới thiệu tổng quan Tri tuệ nhân tạo
– Phần 2. Trí tuệ nhân tạo như là biểu diễn và tìm kiếm
– Phần 3. Cấu trúc và chiến lược dùng cho tìm kiếm trong không gian trạng thái
– Phần 4. Tìm kiếm heuristic

 

0/5 (0 Reviews)