Silde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN

Silde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN

1. Bài giảng Phong cách lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Bài giảng Phong cách lập trình:  Tại đây

2. Bài giảng Nhập môn lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN

Link Download:

  ▶ Bài giảng Nhập môn lập trình:  Tại đây

3. Bài giảng Kỹ thuật lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Bài giảng Kỹ thuật lập trình:  Tại đây

4. Bài giảng Lập trình huớng đối tuợng – Thầy Khang – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Lập trình huớng đối tuợng:  Tại đây

5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Link Download:

  ▶ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:  Tại đây

6.  Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
Link Download:

  ▶ Kiến trúc máy tính và hợp ngữt:  Tại đây

7.  Hệ điều hành Linux căn
Link Download:

  ▶ Hệ Điều Hành Linux Căn Bản:  Tại đây

8.  Cơ sở dữ liệu
Link Download:

  ▶ Cơ sở dữ liệu:  Tại đây

9. Lý thuyết đồ thị
Link Download:

  ▶ Lý Thuyết Đồ Thị:  Tại đây

10. Lý thuyết học máy
Link Download:

  ▶ Lý Thuyết học :  Tại đây

11. Điện tử căn bản
Link Download:

  ▶ Điện tử căn bản:  Tại đây

12. Giáo trình Web 1 ( Thiết kế Web)
Link Download:

  ▶ Giáo trình Lập Trinh Wed 1Tại đây

13. Lập trình C#
Link Download:

  ▶ Điện tử căn bản:  Tại đây

13.Toán rời rạc
Link Download:

  ▶ Toán rời rạc .PDF:  Tại đây
  ▶ Toán rời rạc .Powerpoint:  Tại đây

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Bán hàng trên Lazada

Nội dung chínhSilde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN Lazada- sàn …