Trang chủ » Giáo trình hay » Silde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN

Silde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN

5187 Lượt xem

Silde Bài giảng các môn học CNTT của truờng ĐH KHTN

1. Bài giảng Phong cách lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Bài giảng Phong cách lập trình:  Tại đây

2. Bài giảng Nhập môn lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN

Link Download:

  ▶ Bài giảng Nhập môn lập trình:  Tại đây

3. Bài giảng Kỹ thuật lập trình – Thầy Đặng Bình Phương – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Bài giảng Kỹ thuật lập trình:  Tại đây

4. Bài giảng Lập trình huớng đối tuợng – Thầy Khang – ĐHKHTN
Link Download:

  ▶ Lập trình huớng đối tuợng:  Tại đây

5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Link Download:

  ▶ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật:  Tại đây

6.  Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
Link Download:

  ▶ Kiến trúc máy tính và hợp ngữt:  Tại đây

7.  Hệ điều hành Linux căn
Link Download:

  ▶ Hệ Điều Hành Linux Căn Bản:  Tại đây

8.  Cơ sở dữ liệu
Link Download:

  ▶ Cơ sở dữ liệu:  Tại đây

9. Lý thuyết đồ thị
Link Download:

  ▶ Lý Thuyết Đồ Thị:  Tại đây

10. Lý thuyết học máy
Link Download:

  ▶ Lý Thuyết học :  Tại đây

11. Điện tử căn bản
Link Download:

  ▶ Điện tử căn bản:  Tại đây

12. Giáo trình Web 1 ( Thiết kế Web)
Link Download:

  ▶ Giáo trình Lập Trinh Wed 1Tại đây

13. Lập trình C#
Link Download:

  ▶ Điện tử căn bản:  Tại đây

13.Toán rời rạc
Link Download:

  ▶ Toán rời rạc .PDF:  Tại đây
  ▶ Toán rời rạc .Powerpoint:  Tại đây
0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài