Server là gì?

Server là gì?

Server – Máy chủ – là một máy tính được thiết kế để xử lý các yêu cầu và gửi dữ liệu đến một máy tính khác qua internet hoặc mạng cục bộ. Máy chủ có thể cung cấp các chức năng khác nhau, thường được gọi là “dịch vụ”, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu hoặc tài nguyên giữa nhiều khách hàng, hay thực hiện tính toán cho khách hàng. Một máy chủ có thể phục vụ nhiều khách hàng và một khách hàng có thể sử dụng nhiều máy chủ. Một máy khách có thể chạy trên cùng một thiết bị hoặc có thể kết nối mạng với một máy chủ trên một thiết bị khác.

Chức năng của máy chủ là lưu trữ, truy xuất và gửi hoặc “phục vụ” các tệp và dữ liệu cho các máy tính khác trên mạng của nó. Nhiều doanh nghiệp sử dụng mạng cục bộ hoặc “mạng nội bộ” trong văn phòng. Ở quy mô lớn hơn, mạng máy tính trên toàn thế giới mà chúng ta gọi là “Internet” phụ thuộc vào một số lượng lớn máy chủ trên toàn thế giới. Các tệp, dữ liệu và chức năng của một trang web nhất định được dựa trên các máy chủ web.

Một máy chủ nhất định có thể chạy bất kỳ hệ điều hành nào, bao gồm Microsoft Windows ServerMac OS X Server hoặc một hệ điều hành nguồn mở như Ubuntu Server hoặc FreeBSD.

Cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu là một trong những chức năng quan trọng nhất của máy chủ. Cơ sở dữ liệu quan hệ là một cấu trúc lưu trữ thông tin nhỏ gọn và hiệu quả, cho phép truy cập nhanh vào khối lượng dữ liệu lớn. Trên Internet, cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để lưu trữ nội dung thực tế của trang web, thông tin xác thực đăng nhập của người dùng hoặc hồ sơ xử lý đơn hàng. Có một số hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến, bao gồm Cơ sở dữ liệu Oracle, Máy chủ SQL của Microsoft và cơ sở dữ liệu MySQL.

Các loại server phổ biến

Máy chủ thường được phân loại theo mục đích. Một số máy chủ chuyên dụng chỉ tập trung vào một chức năng, một số triển khai sử dụng một máy chủ cho nhiều mục đích. Dưới đây là một vài loại server phổ biến:

  • Máy chủ web: Máy chủ web hiển thị các trang và chạy ứng dụng thông qua trình duyệt web. Trong trường hợp này, chương trình máy khách rất có thể là một trình duyệt như Internet Explorer , Chrome , Firefox, Opera hoặc Safari. Khi một máy chủ web được thêm vào thông qua vai trò máy chủ ứng dụng, các thành phần sau được cài đặt: Dịch vụ thông tin Internet 6.0, Bảng điều khiển máy chủ ứng dụng, Điều phối viên giao dịch phân tán (DTC), COM +, phần mở rộng của Mô hình đối tượng thành phần (COM).
  • Máy chủ ứng dụng: Lưu trữ các ứng dụng website (chương trình máy tính chạy bên trong trình duyệt web ) cho phép người dùng sử dụng chúng mà không phải cài đặt trên máy tính.
  • Máy chủ email: Máy chủ email tạo điều kiện cho việc gửi và nhận email. Nếu bạn có ứng dụng email trên máy tính, phần mềm sẽ kết nối với máy chủ email IMAP hoặc POP để tải thư xuống máy tính và máy chủ SMTP để gửi lại tin nhắn qua máy chủ email. Các chức năng chính của máy chủ mail là: Lưu trữ dữ liệu email, Xử lý yêu cầu của khách hàng và Nhận e-mail đến từ Internet.

  • Máy chủ FTP: Máy chủ FTP hỗ trợ di chuyển tệp thông qua các công cụ Giao thức truyền tệp. Máy chủ FTP có thể truy cập từ xa thông qua các chương trình máy khách FTP .
  • Máy chủ nhận dạng: Máy chủ định danh hỗ trợ đăng nhập và bảo mật cho người dùng được ủy quyền.
  • Máy chủ tệp: Là một máy chủ chứa các tệp mà các máy khách khác có thể truy cập được trên mạng. Một máy chủ tệp có trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lý một tập hợp các tệp mà các máy tính khác có thể truy cập được. Các tệp này được chia sẻ giữa các máy khách trong mạng bằng cách cho phép truy cập mà không phải di chuyển các tệp đã truy cập sang hệ thống cục bộ.
  • Máy chủ DNS: Dịch vụ tên miền ( DNS ) là một cơ sở dữ liệu phân tán, tạo các tên phân cấp có thể được phân giải thành các địa chỉ IP. Các địa chỉ IP sau đó được phân giải thành địa chỉ MAC. DNS cung cấp phương tiện để đặt tên máy chủ IP và định vị máy chủ IP khi chúng được truy vấn theo tên. Vai trò của máy chủ DNS là phân giải địa chỉ IP thành tên miền và tên miền thành địa chỉ IP. Theo cách này, DNS cung cấp các dịch vụ phân giải tên để thiết lập kết nối cho những máy khách cần phân giải thành địa chỉ IP. Tên miền đủ điều kiện (FQDN) là tên DNS được sử dụng để nhận dạng máy tính trên mạng.

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Nội dung chínhServer là gì?Các loại server phổ biến Quản trị website là gì? Hướng …