Trang chủ » Seo – Marketing (page 10)

Seo – Marketing

Page Views, Visits, Visitors, Clicks… là gì?

Page Views, Visits, Visitors, Clicks... là gì?

Lưu lượng truy cập (traffic) là một trong những thông số quan trọng khẳng định sức mạnh cũng như sức thu hút hút dịch vụ, đó cũng là tiêu chí đánh giá khả năng quảng cáo trên website. Trong quá ... Xem thêm »

CPM, CPC, CPA chọn loại nào?

CPM, CPC, CPA chọn loại nào?

CPA Chi phí mỗi hành động hoặc CPA (đôi khi được gọi là Pay Per Action hay PPA ) là một mô hình quảng cáo trực tuyến, nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động cụ thể (mua ... Xem thêm »