Trang chủ » Lập trình » Redirect 301, 302 là gì và có ý nghĩa gì

Redirect 301, 302 là gì và có ý nghĩa gì

1852 Lượt xem

Công việc của dân seo và quản trị website thường gặp rất nhiều vấn đề về trang web như bị lỗi trang. Chính vì thế các Seoer và developer phải chuyển hướng cho các trang web đó. Redirect 301 và 302 sẽ giúp ích rất nhiều co vấn đề này.

REDIRECT là gì ?

Redirect là cách thức chuyển hướng trang web hoặc thay đổi 1 URL. Trong quá trình seo hoặc quản trị trang web:

  • Chúng ta hay phải chuyển hướng URL do các URL đó bị lỗi
  • Chuyển tên miền của website sang tên miền khác cho nó thân thiện với người dùng
  • Chuyển hướng trang web để tránh trùng lặp nội dung
  • Khi muốn chuyển bài viết từ ngôn ngữ web PHP sang HTML hoặc các loại ngôn ngữ web khác.

Có hai loại REDIRECT phổ biến là REDIRECT 301 và REDIRECT 302

Redirect-301-3021

  • REDIRECT 301 (Permanent)

Là chuyển hướng vĩnh viễn 90 – 99% đến trang chuyển hướng. Có nghĩa là tất cả nội dung URL 1 của trang web sẽ được chuyển hết sang URL 2. Đây là phương pháp chuyển hướng tốt nhất trong các phương pháp chuyển hướng của trang web.

Các cách sử dụng redirect 301 cho website:

  1. Dùng ngôn ngữ HTML

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=https://giaotrinhhay.com”>

  1. Dùng ngôn ngữ ASP

<% Language=VBScript%>

<% Response.Status=”301 Permanently”

Response.AddHeader “Location”,https://giaotrinhhay.com

%>

  1. Dùng ngôn ngư ASP.NET

<script runat=”server”>

Private void Page Load (object sender, system, Eventargs e) {

Response.Status = “301 Permanently”;

Response.AddHeader(“Location”,https://giaotrinhhay.com);

}

</script>

  1. Dùng ngôn ngữ PHP

<?

Header(“HTTP/1.1 301 Permanently”);

Header(“location: https://giaotrinhhay.com”);

?>

  • REDIRECT 302 (Temporary)

Là chuyển hướng tạm thời, tất cả nội dung URL 1 sẽ được chuyển tạm thời sang URL 2(không sử dụng trong SEO).

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về Digital Makerting, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài