Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Quy tắc viết lệnh và chú thích trong SQL

Quy tắc viết lệnh và chú thích trong SQL

8801 Lượt xem

Quy tắc viết lệnh
 

 • Các lênh trong câu lệnh SQL thuộc loại không phân biệt chữ viết hoa hay thường. (ví dụ : SeleCT = select ).
 • Nội dung của một câu lệnh SQL có thể được trải dài trên nhiều dòng.
 • Các từ khoá không được phép viết tắt, viết đứt đoạn hay phân cách trên nhiều dòng (Ví dụ sau là sai : se lect).
 • Các mệnh đề thông thường được đặt trên nhiều dòng khác nhau (cái này không cần quan tâm vì trong editor thường có chức năng format code rồi).
 • Để rõ ràng trong việc thể hiện câu lệnh, ta nên sử dụng các dấu TAB khi viết lệnh (cũng có trong editor ).
 • Ta có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như: +, -, \, *,… để biểu diễn giá trị trong câu lệnh. (ví dụ : where luong + thuong > 3).
 • Lệnh được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (ví dụ : “ select * from employee; ”)
 • Comments trong SQL

  Comment trên 1 dòngSELECT

  /* Author: cafeitvn.com */ supplier_id
  FROM suppliers;


  SELECT supplier_id

  – Author: Cafeitvn.com
  FROM suppliers;

  Comment trên nhiều dòngSELECT suppliers.supplier_id
  /*
  * Author: Cafeitvn.com
  * comment trên nhiều dòng
  */
  FROM suppliers;

0/5 (0 Reviews)