Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Quy phạm trang bị điện – Mạch điện nhị thứ

Quy phạm trang bị điện – Mạch điện nhị thứ

2229 Lượt xem

Quy phạm trang bị điện – Mạch điện nhị thứ

XemTải xuống Cuộn thứ cấp của máy biến điện áp phải nối đất ở điểm trung tính hoặc ở một
trong các đầu ra của cuộn dây có yêu cầunối đất.

Phải thực hiện nối đấtcuộn dây thứ cấp của máy biến điện áp ở điểm gần máy biến điện áp, trên hàng kẹp hoặc trên cực của máy biến điện áp.

Cho phép nối chung mạch nhị thứ được nối đất của một vài máy biến điện áp
trong cùng một trang bị phân phối vào một thanh nối đất chung. Nếu thanh nối
đất này có liên hệ với các trang bị phân phối khác và nằm ở gian khác nhau (ví
dụ các tủ bảng rơle của các trang bị phân phối có cấp điện áp khác nhau) thì
thông thường các thanh đókhông cần nối với nhau.

Đối với máy biến điện áp làm nguồncấp điện thao tác xoay chiều, nếu không
yêu cầu có nối đất làm việc ở một trong các cực của mạch điện thao tác thì
việc nối đất bảo vệ cuộn dây thứ cấp máy biến điện áp phải nối qua bảo vệ
kiểu đánh thủng.

0/5 (0 Reviews)