Quản trị mạng

Phim MCSA Nhất nghệ

Mình đã học xong chương trình này của nhất nghệ trong quá trình học, có nhiều tài liệu hay nhưng vẫn thích nhất đĩa dvd mà nhất nghệ tặng khi đăng ký học. Đĩa dvd bao gồm các bài lab …

Read More »

Triển khai hệ thống mạng 2

Triển khai hệ thống mạng Cài đặt phần mềm Ardence 3.5.1 Mục tiêu: Giúp học viên nắm bắt được từng bước cài đặt phần mềm Ardence 3.5.1 Thiết bị và phần mềm cần thiết: Một máy tính sử dụng hệ …

Read More »

Giáo trình thực hành quản trị mạng

Giáo trình thực hành quản trị mạng Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Vấn đề ứng dụng hệ thống Mạng thông tin ngày càng được đẩy mạnh. Nhà quản lý mong muốn Quản trị viên mạng …

Read More »

Phần mềm chia mạng con

Nhằm tiết kiệm số lượng địa chỉ IP v4 hiện nay, đang bị hao dần vì số lượng người truy cập Internet ngày càng nhiều. Mặt khác tăng tính an toàn và tiết kiệm hơn cho người sử dụng internet, …

Read More »

Mbook quản trị mạng Linux của ĐH KHTN

Mbook quản trị mạng Linux của ĐH KHTN Mbook quản trị mạng Linux của trường ĐH KHTN TP. HCM gồm 2 CD và 18 bài học. Tài liệu này sẽ giúp bạn học quản trị mạng Linux. Hy vọng tài …

Read More »