Trang chủ » Quản trị mạng (page 3)

Quản trị mạng

How does HTTPS actually work?

How does HTTPS actually work?

What is HTTPS? We’ve heard a lot about HTTPS, and we use it every day. If you access a website from your browser and you see a little green padlock and the letters “https” in your address bar then congratulations, ... Xem thêm »

Web Cache Poisoning

Web Cache Poisoning

Web cache poisoning là một lỗi khá là khó tấn công, một mối nguy hại thường được mọi người coi là “mang tính lí thuyết”. Tuy vậy, đã có những tấn công được thực hiện thành công. Nếu muốn thử, ... Xem thêm »

Subdomain takeover – Chapter one: Methodology

Subdomain takeover - Chapter one: Methodology

Subdomain takeover is a high severity vulnerability that can be exploited to take control of a domain and pointing it to an address managed by attackers. Attacks on this vulnerability are often used for the purpose of creating phishing sites, ... Xem thêm »

Liferay và lỗi XSS

Liferay và lỗi XSS

Liferay Liferay là một cổng thông tin mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi. Nó được thiết kế phù hợp với các mô hình ứng dụng trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp … Đây là một nền ... Xem thêm »