Trang chủ » Tin học văn phòng » PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO

4106 Lượt xem

Phụ lục của Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

  PHỤC LỤC I

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

SttTên loại văn bản hành chínhChữ viết tắt
1Nghị quyết (cá biệt)NQ
2Quyết định (cá biệt)
3Chỉ thị (cá biệt)CT
4Quy chếQC
5Quy địnhQyĐ
6Thông cáoTC
7Thông báoTB
8Hướng dẫnHD
9Chương trìnhCTr
10Kế hoạchKH
11Phương ánPA
12Đề ánĐA
13Dự ánDA
14Báo cáoBC
15Biên bảnBB
16Tờ trìnhTTr
17Hợp đồng
18Công văn
19Công điện
20Bản ghi nhớGN
21Bản cam kếtCK
22Bản thỏa thuậnTTh
23Giấy chứng nhậnCN
24Giấy ủy quyềnUQ
25Giấy mờiGM
26Giấy giới thiệuGT
27Giấy nghỉ phépNP
28Giấy đi đườngĐ
29Giấy biên nhận hồ sơBN
30Phiếu gửiPG
31Phiếu chuyểnPC
32Thư công
Bản sao văn bản
1Bản sao y bản chínhSY
2Bản trích saoTS
3Bản sao lụcSL

PHỤ LỤC II

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)

Phụ lục II Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Ghi chú Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản
Ô sốThành phần thể thức văn bản
1Quốc hiệu
2Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
3Số, ký hiệu của văn bản
4Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
5aTên loại và trích yếu nội dung văn bản
5bTrích yếu nội dung công văn
6Nội dung văn bản
7a, 7b, 7cQuyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
9Dấu của cơ quan, tổ chức
9a, 9bNơi nhận
10aDấu chỉ mức độ mật
10bDấu chỉ mức độ khẩn
11Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành
12Ôs
13Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành
14Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax
15Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

PHỤ LỤC III

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN

(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Phu luc III - So do bo tri cac thanh phan the thuc van ban

Ghi chú:
Ô sốThành phần thể thức bản sao
1Hình thức sao: “sao y bản chính”, “trích sao” hoặc “sao lục”
2Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản
3Số, ký hiệu bản sao
4Địa danh và ngày, tháng, năm sao
5a, 5b, 5cChức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
6Dấu của cơ quan, tổ chức
7Nơi nhận

PHỤ LỤC IV
MẪU CHỨ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

SttThành phần thể thức và chi tiết trình bàyLoại chữCỡ chữKiểu chữVí dụ minh hoạ
Phông chữ Times New RomanCỡ chữ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1Quốc hiệu
– Dòng trênIn hoa12 – 13Đứng, đậmCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM14
– Dòng dướiIn thường13 – 14Đứng, đậmĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc14
– Dòng kẻ bên dưới____________________
2Tên cơ quan, tổ chức
– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếpIn hoa12 – 13ĐứngBỘ TÀI CHÍNH12
– Tên cơ quan, tổ chứcIn hoa12 – 13Đứng. đậmCỤC QUẢN LÝ GIÁ12
– Dòng kẻ bên dưới_____________
3Số, ký hiệu của văn bảnIn thường13ĐứngSố: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX13
4Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bảnIn thường13 –  14NghiêngHà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009
14
5Tên loại và trích yếu nội dung
aĐối với văn bản có tên loại
– Tên loại văn bảnIn hoa14Đứng, đậmCHỈ THỊ14
– Trích yếu nội dungIn thường14Đứng, đậmVề công tác phòng, chống lụt bão14
– Dòng kẻ bên dưới_______________
bĐối với công văn
Trích yếu nội dungIn thường12 – 13ĐứngV/v nâng bậc lương năm 200912
6Nội dung văn bảnIn thường13 – 14ĐứngTrong công tác chỉ đạo…14
aGồm phần, chương mục, điều, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
– Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chươngIn thường14Đứng, đậm
Phần IPhần II
14
– Tiêu đề của phần, chươngIn hoa13 – 14Đứng, đậm
QUY ĐỊNH CHUNGQUY ĐỊNH CHUNG
14
– Từ “mục” và số thứ tựIn thường14Đứng, đậm Mục 114
– Tiêu đề của mụcIn hoa12 – 13Đứng, đậm GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH13
– ĐiềuIn thường13 – 14Đứng, đậmĐiều 1. Bản sao văn bản14
– KhoảnIn thường13 – 14Đứng1. Các hình thức…14
– ĐiểmIn thường13 – 14Đứnga) Đối với…14
– TiếtIn thường13 – 14Đứng14
– Tiểu tiếtIn thường13 – 14Đứng+14
bGồm phần, mục, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
– Từ “phần” và số thứ tựIn thường14Đứng, đậmPhần I14
– Tiêu đề của phầnIn hoa13 – 14Đứng, đậmTÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…14
– Số thứ tự và tiêu đề của mụcIn hoa13 – 14Đứng, đậmI. NHỮNG KẾT QUẢ…14
– Khoản:
Trường hợp có tiêu đềIn thường13 – 14Đứng, đậm1. Phạm vi và đối tượng áp dụng14
Trường hợp không có tiêu đềIn thường13 – 14Đứng1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể…14
– ĐiểmIn thường13 – 14Đứnga) Đối với…14
– TiếtĐứng14
– Tiểu tiếtĐứng+14
7Chức vụ, họ tên của người ký
– Quyền hạn của người kýIn hoa13 – 14Đứng, đậm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. BỘ TRƯỞNG
14
– Chức vụ của người kýIn hoa13 – 14Đứng, đậm
CHỦ TỊCHTHỨ TRƯỞNG
14
– Họ tên của người kýIn hoa13 – 14Đứng, đậm
Nguyễn Văn ATrần Văn B
14
8Nơi nhận
aTừ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhânIn thường14Đứng14
– Gửi một nơiKính gửi: Bộ Công thương14
– Gửi nhiều nơi
Kính gửi:

 

– Bộ Nội vụ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính.
14
bTừ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
– Từ “nơi nhận”In thường12Nghiêng, đậm
Nơi nhận:Nơi nhận: (đối với công văn)
12
– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản saoIn thường11Đứng
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, …;
– ……..;
– Lưu: VT, TCCB.
– Như trên;
– ……..;
– Lưu: VT, NVĐP.
11
9Dấu chỉ mức độ khẩnIn hoa13 – 14Đứng, đậmHỎA TỐCTHƯỢNG KHẨNKHẨN13
10Chỉ dẫn về phạm vi lưu hànhIn thường13 – 14Đứng, đậmXEM XONG TRẢ LẠILƯU HÀNH NỘI BỘ13
11Chỉ dẫn về dự thảo văn bảnIn hoa13 – 14Đứng, đậmDỰ THẢODỰ THẢO 1013
12Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bảnIn thường11ĐứngPL.(300)11
13Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số FaxIn thường11 – 12ĐứngSố XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX
E-Mail:                   Website:
11
14Phụ lục văn bản
– Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lụcIn thường14Đứng, đậmPhụ lục I14
– Tiêu đề của phụ lụcIn hoa13 – 14Đứng, đậmBẢNG CHỮ VIẾT TẮT14
15Số trangIn thường13 – 14Đứng2, 7, 1314
16Hình thức saoIn hoa13 – 14Đứng, đậmSAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC14

Ghi chú: Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống nhất, ví dụ: Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 13, dòng dưới cỡ chữ 14; nhưng Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 12, thì dòng dưới cỡ chữ 13; địa danh và ngày, tháng, năm văn bản cỡ chữ 13.

Nguồn: CTMĐT Bộ Nội vụ

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài