Trang chủ » Tin học văn phòng » Những hàm Excel thường dùng trong Kế Toán

Những hàm Excel thường dùng trong Kế Toán

1766 Lượt xem

Kế toán Excel vẫn luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều kế toán mặc dù ngày nay có rất nhiều phần mềm kế toán thông dụng ra đời. Trong bài viết này giaotrinhhay.com xin chia sẻ những hàm mà kế toán hay sử dụng nhất trong công tác hoạch toán kế toán trên Excel.

Các hàm thường dùng trong Excel kế toán:

- Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 (zero) là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

- If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

- Sumif(range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

- And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

- Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Hàm này là Phép hoặc, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

0/5 (0 Reviews)