Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Mẫu viết ý tưởng dự án

Mẫu viết ý tưởng dự án

1562 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Mô tả ngắn gọn dự án sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu và các ưu tiên được đề cập trong Văn bản thoả thuận của TFF và các ưu tiên được xác định trong đánh giá hàng năm và trong kế hoạch hoạt động của FSSP.Tổng hợp ngắn gọn về dự án, mục tiêu và kết quả đầu ra (chỉ gói gọn trong mục này)

0/5 (0 Reviews)