Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

1674 Lượt xem

Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Phần mở đầu .1
Lý do chọn đề tài: .1
Mục đích của đề tài:.2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .2
Câu hỏi nghiên cứu: .2
Phương pháp nghiên cứu: .2
Chương 1:Cơsở lý luận và thực tiễn .4
1.1 Cơsở lý luận .4
1.1.1 Khái niệm đầu tư công: .4
1.1.2 Khái niệm hiệu quả quản lý đầu tư công .4
1.1.3 Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế – xã hội .5
1.1.4 Vai tròc ủa đầu tư công đối với phát triển kinh tế – xã hội:8
1.1.5 Những nhântố ảnhhưởng đến đầutư công: .9
1.1.6 Quy trình thẩm địnhdự án đầutư: . 10
1.1.7 Phương pháp phân tíchlợi ích – chi phí: . 12
1.1.8 Các chỉ tiêu đolường hiệu quả đầutư . 13
1.2Cơsở thực tiễn. 16
Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý đầutư côngcủa thành phốHồ
Chí Minh. 19
2.1 Giới thiệutổng quan chungvề thành phốHồ Chí Minh: . 19
2.2 Khái quátvề tình hình đầutư công trên địa bàn thành phố . 20
2.2.1Tỉlệ đầutư công trên GDP . 20
2.2.2Mức độ đầutưtừ ngân sách vào các ngành . 21
2.3 Hiệu quảcủa quản lý đầutư công . 23
2.2.1 Đánh giákết quảtăng trưởng kinhtếbằng các chỉ tiêuvĩ
mô . 23
2.2.2Mộtsốbằng chứng thựctếvề cácdự án công gây lãng phí,
thất thoát trên địa bàn thành phố: . 26
2.2.3 Đánh giábằng các chỉ tiêu vi mô . 29
2.2.4 Đánh giásố liệu thống kêvề tình hình thực hiện, giám sát
cácdự ántừvốn ngân sáchcủa thành phố. . 31
2.3 Nghiêncứu cáchạn chế trong quản lý đầutư công. . 34
2.3.1 Nghiêncứunănglựccủacơ quan nhànước. . 34
2.3.2 Nghiêncứu thủtục hành chính, các quy định pháp luật:. 37
2.3.3 Nghiêncứuvấn đề kinh phí . 50
Chương 3:Kết quả phân tích đạt được và cáccải cách thành phốcần
thực hiện, các kiến nghịvới Trung ương: . 52
3.1. Hiệu quảcủa quản lý đầutư công và cáchạn chế trong quản lý:
. 52
3.1.1 Hiệu quảcủa quản lý đầutư công. 52
3.1.2 Cáchạn chế trong quản lý đầutư công . 52
3.2 Đề ra cáccải cáchcần thực hiện, những kiến nghịvớicấp Trung
ương -lộ trình ápdụng. . 53
3.2.1 Nhữngcải cách ởcấp thành phố có thể ápdụng . 53
3.2.2Lộ trình ápdụng cáccải cách . 58
3.2.3 Những kiến nghịcủa thành phố đốivớicấp Trung ương . 60
Kết luận: . 62
Kiến nghịvề những nghiêncứu tiếp theo: . 63

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị