LINQ to SQL

2526 Lượt xem
Bài 1: Sử dụng LINQ to SQL 
 
Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài có chủ đề “LINQ to SQL”, các bài này sẽ cho bạn một cái nhìn 
khái quát, giúp bạn làm quen với LINQ, một trong những công nghệ mới có trong .NET 3.5. 
Loạt bài này được dựa trên loạt Tutorial của ScottGu (http://weblogs.asp.net/scottgu). 
 
1.  LINQ to SQL là gì? 
LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực  hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong 
.NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu 
dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập 
nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. 
LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một 
cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và các quy tắc vào trong mô hình dữ 
liệu của bạn. 
 
2.  Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL: 
Visual Studio “Orcas” đã tích hợp thêm một trình thiết kế LINQ to SQL như một công cụ dễ dàng 
cho việc mô hình hóa một cách trực quan các CSDL dùng LINQ to SQL.
down

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị