Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » LCD HD44780 – Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

LCD HD44780 – Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

2308 Lượt xem

LCD HD44780 – Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

Xem Tải xuống Ngày nay, thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal Display) được sử  dụng trong rất nhiều các ứng
dụng của VĐ K. LCD có rất nhiều ưu điểm so với các dạng hiển thị khác: Nó có khả năng hiển thị kí tự   đa dạng, trực quan (chữ, số và kí tự đồ họa), dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp khác nhau, tốn rất ít tài nguyên hệ thống và giá thành rẽ …
 Bài viết này chủ yếu dựa vào datasheet HD44780 của Hitachi, một loại chíp  điều khiển LCD rất thông dụng ở nước ta. Phần đầu là phần giới thiệu và đặc tính của HD44780 có tính chất tham khảo, phần
sau là một KIT ứng dụng cụ thể để các bạn có thể tự làm thí nghiệm.
0/5 (0 Reviews)