Trang chủ » Lập trình (page 21)

Lập trình

Mã nguồn phần mềm Quản lý nhà sách

1. Mô tả :  Mã nguồn Phần mềm Quản lý nhà sách gồm các chức năng sau : quản lý người dùng, thông tin sách, tác giả, loại sách, nhập sách, giá bán, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt ... Xem thêm »

Mã nguồn Website giới thiệu du lịch bằng PHP

1. Mô tả :  Mã nguồn PHP Website giới thiệu du lịch gồm các chức năng sau : quản lý thông tin du lịch, cập nhập tour du lịch trong nước và ngoài nước, giới thiệu lịch sử văn hóa, con người, thông tin ... Xem thêm »