Lập trình

Lập trình là gì?

Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính, thường gọi tắt là lập trình, là việc lập ra chương trình làm việc cho máy có bộ xử lý, nói riêng là máy tính, để thực thi nhiệm vụ xử lý thông tin nào đó. Chương trình này gồm dãy các chỉ thị hợp lý để máy thực hiện theo trình tự thời gian.

Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)

Bạn là webmaster và muốn treo quảng cáo popup nhưng bạn không muốn làm phiền [...]

Xử lý file trong PHP: Tạo, mở, ghi, đọc, xóa

  PHP có thể thao tác dữ liệu và xử lý dữ liệu thông qua [...]

Cách tạo PASSWORD cho bài viết WordPress

Có bao giờ các bạn từng nghĩ là sẽ tạo một trang blog chỉ dành [...]

Đếm lượng người xem bài viết trong WordPress

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code giúp các bạn [...]

Hướng dẫn chèn Google Map vào website

Google Maps là một dịch vụ ứng dụng và công nghệ bản đồ trực tuyến [...]

Kỹ thuật điều hướng trang web trong ASP.Net

Giới thiệu Bài viết này giúp hiểu cơ bản về điều hướng trang web đóng [...]

Kết nối database (cơ sở dữ liệu) trong lập trình C#

Bạn cần mở một kết nối đến một cơ sở dữ liệu.Tạo một đối tượng [...]

Lấy địa chỉ IP trong lập trình C#,VB.NET,ASP.NET,C,C++,Dephi,VB,JAVA,ASP

Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu [...]

Code tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website

Học jQuery – Chắc đã có lần các bạn vào một website nào đó thấy [...]

Code quảng cáo hiện thị ở góc phải của website

Học Javascript Online – Khi các bạn vào một trang web thì có các bạn sẽ [...]