Lập trình

Lập trình là gì?

Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính, thường gọi tắt là lập trình, là việc lập ra chương trình làm việc cho máy có bộ xử lý, nói riêng là máy tính, để thực thi nhiệm vụ xử lý thông tin nào đó. Chương trình này gồm dãy các chỉ thị hợp lý để máy thực hiện theo trình tự thời gian.

Kỹ thuật điều hướng trang web trong ASP.Net

Giới thiệu Bài viết này giúp hiểu cơ bản về điều hướng trang web đóng [...]

Code tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website

Học jQuery – Chắc đã có lần các bạn vào một website nào đó thấy [...]