Lập trình

Hướng dẫn học lập trình Phalcon

Giới thiệu khóa học lập trình Phalcon Trong hơn 1 năm qua ZendVN team đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây  và …

Read More »

Tài liệu lập trình về Yii framework

Tài liệu lập trình về Yii framework Yii không phải là cái gì đó mới mẻ hay cao siêu cả, mà đơn giản chỉ là học hỏi và kế thừa những cái đã có và thống nhất thành 1 framework …

Read More »

Giáo trình lập trình C nâng cao

Tên tài liệu: Giáo trình lập trình C nâng cao Nội dung giáo trình bao gồm các phần sau: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Biểu thức Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu …

Read More »

Giáo trình vi mạch số khả lập trình

Tên tài liệu: Giáo trình vi mạch số khả lập trình Tài liệu Giáo trình vi mạch số khả lập trình được soạn là một giáo trình phục vụ cho  đối tượng công nhân nghề sửa chửa  điện tử công nghiệp. Do  đó, …

Read More »

Code PHP backup dữ liệu mysql

Đây là đọan code để backup dữ liệu database được lưu dưới dạng file mysql Tạo file  có tên  là backup.php  và  chèn  đọan code này  vào . Giả  sử   mình chạy dưới local  có  thông  tin: host : localhost user …

Read More »