Trang chủ » Lập trình (page 18)

Lập trình

Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

1. Mô tả : Mã nguồn Web Quản Lý  Quản lý thư viện gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, quản lý sách, tên tác giả, đọc giả, ngày mượn sách, ngày trả sách, thống kê số lượng sách…Rất hữu ... Xem thêm »

Mã nguồn phần mềm Quản lý Nhà Thuốc Tâm Đức

1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Quản Lý Nhà Thuốc Tâm Đức gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, tên thuốc, nhà sản xuất, xuất kho, nhập thuốc, người mua thuốc, loại thuốc được bán, thông kê…Rất hữu ích ... Xem thêm »