Trang chủ » Lập trình » Lập trình ứng dụng với .Net, Access

Lập trình ứng dụng với .Net, Access

2546 Lượt xem

Lập trình ứng dụng với .Net, Access

Giúp học viên biết cách tạo ra tập tin dữ liệu MDB bằng ứng dụng MS Access (thông qua một ứng dụng đơn giản là Quản lý việc học tập của các sinh viên)
Trong tập tin dữ liệu đã tạo, tiếp tục tạo ra các bảng, các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu và biết cách sử dụng các câu lệnh truy vấn để thao tác các dữ liệu

lap-trinh-ung-dung-quan-ly-voi-access

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài