Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động – Phân tích khối nguồn

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động – Phân tích khối nguồn

2216 Lượt xem

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động – Phân tích khối nguồn

Xem Tải xuống Khi CPU hoạt động, nó đóng vai trò điều khiển các điệnáp cấp cho khối thu
phát, các lệnh điều khiển quay lại IC nguồn để điều khiển mở ra các điện áp cấp cho IC
Cao tần, bộ dao động nội, bộ thu đài FM, với các điện áp và chức năng như sau:
+ Điện áp VR1A: Cấp nguồn cho vòng khoá pha của mạch dao động nội.
+ VR1B: Cấp nguồn cho các mạch khuếch đại cao tần.
+ VR2: Cấp nguồn cho mạch trộn sóng cao tần GSM.
+ VR3: Cấp nguồn cho mạch dao động và khuếch đại, chia tần 26MHz.
+ VR4 Cấp nguồn cho mạch trộn sóng cao tần DCS.
+ VR5 cấp cho mạch KĐ đệm VCO và tách sóng.
+ VR6 Cấp nguồn cho mạch đồng bộ.
+ VR7 Cấp cho bộ dao động nội VCO.
+ VFLASH1 cấp cho bộ nhớ ROM và màn hình LCD.
+ VFLASH2 cấp cho mạch thu sóng Radio FM
0/5 (0 Reviews)