Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng lập kế hoạch

1687 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích.

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định. Đây cũng được coi như một trong những kỹ năng quản lý thời gian quan trọng nhất.

0/5 (0 Reviews)