Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

1562 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?… Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành

0/5 (0 Reviews)