Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỠ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ

KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỠ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ

1665 Lượt xem

KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỠ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ

—————–
I. Kế toán vốn chủ sở hữu:
1. Khái niệm:

  • · Vốn CSH là vốn của CSH, các nhà đầu tư và doanh nghiệp không thanh toán, nó không phải là một khoản nợ
  • · Vốn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có 3 nguồn chủ yếu sau: 
  • · Nguồn vốn đóng góp ban đầu và bổ sung cho các nhà đầu tư
  • · Nguồn vốn đóng góp bổ sung từ KQ hoạt động SX KD
  • · Nguồn vốn chủ sở hữu khác
  • · Các nguyên tắc kế toán: 
  • · Hạch toán rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, từng nguồn hình thành, từ các đối tượng góp vốn.
  • · Nguồn vốn CSH dung để hình thành các TS của DN nói chung chứ không phải cho TS cụ thể nào
  • · Việc chuyển dịch từ vốn CSH này sang vốn CSH khác theo đúng chế độ kế toán và thủ tục cần thiết.
  • · Trường hợp DN bị giải thể hoặc phá sản, các CSHchỉ nhận được 1 phần GTrị còn lại theo tỉ lệ góp vốn sau khi thanh toán các khoản nợ phải trả

2. Kế toán nguồn vốn Kinh doanh:………………

……………………….
 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
 

0/5 (0 Reviews)