Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ,SẢN PHẨM HÀNG HÓA

KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ,SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1706 Lượt xem

KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

I. Khái niệm và phương pháp(PP) tính giá 
1. Khái niệm
Vật liệu, dụng cụ, Sp, hàng hoá đều là hàng tồn kho thuộc tài sản lưu động
Đặc điểm: thời gian chu chuyển ngắn

  • · Vật liệu thể hiện dưới dạng vật hoá, tham gia vào 1 chu kỳ SX kinh doanh nhất định vàà được chuyển hết 1 lần vào chi phí kinh doanh
  • · Công cụ dụng cụ: là những tư liệu LĐ mà không có đủ điều kiện để xếp vào TSCĐ (Giá trị thấp < 10 triệu, thời gian SD < 1 năm) -> mang đầy đủ các tính chất TSCĐ
  • · SP: bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm.
  • · Hàng hóa: Vật tư hàng hoá có hình thái vật chất hoặc ko có hình thái vật chất mà DN mua về rồi mang đi bán chứ không SD để chế tạo SP hay DVụ
  • · Vật liệu có: VL chính, VL phụ, phụ tùng thay thế, TBị XDCB, phế liệu, VL khác
  • · Dụng cụ bao gồm: CCDC, bao bì luân chuyển, đồ dung cho thuê

2. Cách tính giá:……………

…………………………….

 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 

0/5 (0 Reviews)