Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Kế toán tài sản đầu tư tài chính và các khoản thu

Kế toán tài sản đầu tư tài chính và các khoản thu

1583 Lượt xem
KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

———–

I. Kế toán tài sản bằng tiền:
1. Khái niệm và nguyên tắc sử dụng:
Tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển
Các nguyên tắc, quy định và chế độ kế toán:
+ Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất VNĐ
+ Nguyên tắc cập nhật: Phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có, tình hình thu, chi các loại tiền, mở sổ theo dõi từng loại nguyên tệ, vàng bạc…
+ Nguyên tắc quy đổi tỉ giá hối đoái: mọi nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ ngoài theo dõi chi tiết phải được quy đổi về VNĐ để ghi sổ, tỷ giá quy đổi tính theo tỷ lệ quy đổi của ngân hàng NN Việt Nam.

* Các tài khoản sử dụng

TK 111: (Tiền mặt) Phản ánh các loại tiền mặt của doanh nghiệp (có 3 tiểu khoản)
TK 112: (Tiền gửi ngân hàng) Phản ánh các loại tiền gửi tại các ngân hàng và các tổ chức thuê tài chính.
TK 113: (Tiền đang chuyển) theo dõi các khoản tiền của Doanh nghiệp trong thời gian làm thủ tục.

 

 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
 
0/5 (0 Reviews)