Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2822 Lượt xem

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

——————–

I. Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương:

  • · Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác.
  • · Tính và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng.
  • · Hướng dẫn, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phân xưởng và các phòng ban lương thực hiện đầy đủ theo quyết định.
  • · Lập báo cáo về lao động và tiền lương kịp thời và chính xác.
  • · Tham gia và phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động cả về số lượng, thời gian, năng suất
  • · Phân tích tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, xây dựng phản ánh trả lương hợp lý

Phân loại lao động

…………………..
 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
0/5 (0 Reviews)