Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2660 Lượt xem

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

—————————-
1. Khái niệm chung:

  • CP là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá
  • Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra Bkỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sp hoàn thành trong kỳ
  • Sơ đồ Mối quan hệ chi phí và gía thành sản phẩm:
  • CPSX dở dang đầu kỳ 
  • Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 
  • Tổng giá thành sản phẩm 
  • CP SX dở dang cuối kỳ 


2. Trình tự kế toán và tổng hợp CPSX thích ứng:

Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. Tuy nhiên có thể khái quát các bước như sau:


Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng

Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành SXKD phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở Khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ

Bước 3: Tập hợp và phân bổ CP SX chung cho các đối tượng có liên quan

Bước 4: Xác định chi phí SX dở dang cuối kỳ
Phân loại chi phí:…………

……………………..
 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
0/5 (0 Reviews)