Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word từ trang bất kỳ đến số trang bất kỳ

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word từ trang bất kỳ đến số trang bất kỳ

Ở bài trước đã hướng dẫn các bạn đánh số trang trong word. Ở bài này hướng dẫn các bạn đánh số trang từ một trang bất kỳ nào trong văn bản word.

Click chuột trái đến số trang bạn cần đánh, số trang trong ví dụ này bắt đầu tính từ Chương 1

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-1

Chọn Page Layout => Breaks => Next Page

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-2

Sau khi tạo section ở bước 1, chọn tiếp insert => Page numbers => format page numbers => tại ô start at: chọn 1

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-3

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-4

Như vậy quá trình tạo số trang và section đã hoàn thành, bây giờ bạn có thể đánh số trang bằng header, footer, page number thoải mải (ở đây mình chọn footer để đánh số trang):

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-5

Định dạng lại số trang ở footer (nếu xuất hiện 2 section như trong hình vẽ có nghĩa bước 1 bạn đã làm đúng):

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-6

Đây là 1 bước cực kỳ quan trọng, nó giúp bạn xóa liên kết giữa section 1 và 2 => đây là tiền đề để xóa trang không cần đánh
huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-7

Xóa những trang không cần đánh, cụ thể là các trang ở phía trên chương 1
huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-8

Đến đây là xong và bạn chỉ cần đóng footer

Làm tường tự với những trang không cần đánh, ở đây là từ phần kết luận đến hết khóa luận tốt nghiệp

huong-dan-cach-danh-so-trang-trong-word-9

– Cách này dùng để áp dụng xóa những header không muốn hiển thị từ số trang bất kỳ.
– Cách xóa section, chọn chế độ xem darft, tìm dòng section break rồi xóa

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Kích Hoạt Tính Năng Dịch Nhanh Văn Bản Trong Word 2013

Nội dung chínhBước 1:Bước 2:Bước 3:Bước 4:Bước 5:Bước 6:Bước 7:Bước 8:Bước 9:Lưu ý: Hướng dẫn …