32 CD dạy Photoshop của kỹ sư Dương Trung Hiếu

32 CD dạy Photoshop của kỹ sư Dương Trung Hiếu

Chào các bạn, Photoshop là phần mềm rất hay và nổi tiếng với nhiều tính năng xử lí ảnh. Nhưng do có nhiều tính năng như vậy nên để sử dụng nó cũng không dễ, nhất là đối với những người tự học hoặc muốn nâng cao trình độ sử dụng. Mình đã sưu tầm được 32 CD dạy Photoshop của kỹ sư Dương Trung Hiếu, một tài liệu thật sự bổ ích với các bài giảng dưới dạng video.

 Hôm nay Giáo trình hay xin chia sẻ với bạn đọc về 32 bộ CD/DVD giáo trình PhotoShop Cs3 của k.s Dương Trung Hiếu. Mặc dù hiện nay, nhà sản xuất phần mềm Adobe đã có phiên bản cập nhật Adobe PhotoShop Cs7 nhưng cho đến thời điểm này 32 bộ CD/DVD giáo trình PhotoShop Cs3 & cs4 của k.s Dương Trung Hiếu vẫn còn có rất nhiều người quan tâm. và nhiều CD/DVD xử lý ảnh với photoshop khác nữa.

 

32-cd-video-day-photoshop-cua-ks-duong

https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaQ2ZnT2lXWXFFVWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaUDZBajZaZ3ZJZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaQVZWMUNSc0FDMmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaRHBmTE40aXdYOGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YadmVIZnlET2FTcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaLThWXzNTS1BzZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaT1hGWWVRb3ZrTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaSVBtaklLX1ZsS0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YabTNWSEdGOHZMWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaX2s5QVRzdmNkRXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaQk5oV3h3azR5TWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaNWFRSVcxTmZSaGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaVGdwa3U2cnZYUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaeVVnMDUyLUJYd1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaX1lBVXRwN1R6Vnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaWWRiTmtyOUZ6c1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaY3FKS3g5aHN0Ylk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaRVE4SE9YVzFvclk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2Yaa0cwTXkxdEtnV3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaMHVqY3FZc2RfU2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaX0lobFpCNUExV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YabjJ5OF9LSkNvODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaRWVqemp5dGRUWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YadlVjX2tfcHRqOEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaWEZIOHVld1VoZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaTXhIbUVTN3BJSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaN1plMmFoWnlNX2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YaVGRsbzIzbXVBWXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lXIJfQW2YabmhNMlJzZTJhU1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEVE1nY3NPWnQ2U0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEZ1VyZVNWb1A5Y28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmER2J1a25KaUdmN0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEcFNuSWtKa05oZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmENThLMjY1UzA2MUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEei03Qzc1d19yaW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEeHp6OE42MFgzSWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEOWlPMnI0cFVqVU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEcmFTdEtaeGhyQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEeHBXbzB2TDZlR28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEUWh5T3RfbzNaeDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmESXJlNUxxY0RsZk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9JGnPCZHjmEMHVuNXRNRHZ3eGs&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9JGnPCZHjmEMUlfeUdiWDBUWGs/view?usp=sharing

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Bán hàng trên Lazada

Nội dung chính32 CD dạy Photoshop của kỹ sư Dương Trung Hiếu Lazada- sàn thương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *