Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG

HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG

1690 Lượt xem

HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG

Xem Tải xuống QTCN là hệ vật lý được mô tả bởi các biến trạng thái .Các biến trạng thái được đặc trưng cho định tính ( quality ) và định lượng (Quantity ) Của QTCN bởi PT toán lý hoặc số đo thực nghiệm.QTCN được điều khiển bởi các HT đo lường và ĐKTĐ hoạt động theo chương trình trên cơ sở dữ liệu thu được từ các PT cảm biến đo lường ( Tranducer) và các tính năng của các PT chấp hành (actuator ) …
0/5 (0 Reviews)