Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

1961 Lượt xem

Hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất

Xem Tải xuống Ngày nay nhờ ứng dụng máy tính mà hệ thống ñiều hành sản xuất này đã được tự động hoá ở mức độ cao. Những hệ thống như vậy ñược gọi là hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất ( TĐH ĐHSX ). Một cách đơn giản người ta có thể coi hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất là hệ thống điều khiển tự động hoá quá trình công nghệ cộng với hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất.
Như vậy có thể viết Hệ TĐH QTSX = Hệ TĐH QTCN + Hệ TĐH ĐHSX. Trong thực tế ranh giới giữa hai hệ trên không hoàn toàn tách biệt mà có sự kết hợp hữu cơ với nhau thành một thể thống nhất. Trong giáo trình này, ba chương đầu được dành để trình bày về hệ thống TðH QTCN. Các vấn đề cơ bản của hệ TĐH QTCN như cấu trúc của hệ, các hệ ñảm bảo, vai trò của con người và máy tính trong hệ v.v. được trình bày chi tiết. Trên cơ sở đó, chương thứ tư trình bày về hệ TĐH QTSX như là một bước phát triển cao của hệ thống sản xuất hiện ñại. 

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị