Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Hệ thống bài tập J2ME

Hệ thống bài tập J2ME

1606 Lượt xem

GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG BÀI TẬP J2ME

Bài 1: Vidu1, đưa ra lời chào

Bài 2: TaoForm, tạo một Form và chèn các đối tượng (Item) vào Form

Bài 3: CacHanhDong, Tạo Form với các hành động (Command): thoát (EXIT), trở lại (BACK) và gọi hành động khác

Bài 4: Chuoi, dùng StringItem để viết Text lên màn hình, sau đó thay đổi Text đó (cả nhãn (setLable) và nội dung (setText)

Bài 5: Chuoi2, dùng StringItem viết lên màn hình, sau đó thay đổi nó bằng cách thêm 1 hành động trên Form

Bài 6: Chuoi3, thêm hành động Next để gọi 1 StringItem nữa, viết nội dung của các StringItem ra màn hình Toolkit

Bài 7: ONhapLieu, dùng TextField nhập liệu (số), rồi thông báo ra màn hình Toolkit

Bài 8: TextField1, dùng TextField viết ra màn hình sau đó hiển thị lên thiết bị mô phỏng

Bài 9: Login, nhập TextField dạng PASSWORD sau đó đưa thông báo

Bài 10: DateHienThoi, đưa ra ngày giờ hiện thời của hệ thống

Bài 11: ThoiGian, đưa ra ngày giờ hiện thời và thay đổi nó

Bài 12: HoanThanh, điều chỉnh âm lượng

Bài 13: NhomChon, nhóm chọn dạng CheckBox, có thêm hành động View hiển thị mục chọn ra màn hình Toolkit

Bài 14: NhomChonRadio, nhóm chọn dạng Radio thêm hành động Submit để thông báo ra màn hình hiển thị mục chọn

Bài 15: NhomChonRadio1, nhóm chọn dạng Radio, hiển thị mục chọn lên thiết bị

Bài 16: HinhAnh, đưa ảnh ra màn hình hiển thị (hỗ trợ ảnh .png)

Bài 17: DanhSach, danh sách với icon đi kèm

Bài 18: DanhSachCheckBox, danh sách dạng CheckBox với thông báo chọn (kèm Ticker)

Bài 19: DanhSach1, danh sách cùng các mode (listType) của nó

Bài 20: HelloTextBox, dùng TextBox viết ra màn hình

Bài 21: NhapTextBox, nhập dữ liệu dùng TextBox 

Bài 22: ThongBao1, đưa thông báo ra màn hình

Bài 23: ThongBao2, đưa 2 thông báo ra màn hình

Bài 24: HopThoaiBao, đưa ra các dạng của dạng thông báo

Bài 25: ChuoiChay, xuất hiện dòng chữ chạy trang trí

Bài 26: Ticker1, dòng Ticker trang trí và thông báo mục chọn

Bài 27: KeyEvents, hiển thị tên của phím ấn

Bài 28: KeyCodes, hiển thị tên của phím dùng hàm getKeyname()

Bài 29: KeyMIDlet, viết tên phím ra màn hình

Bài 30: VeCungCanvas, vẽ một cung ra màn hình

Bài 31: VeHinhChuNhat, vẽ hình chữ nhật ra màn hình

Bài 32: FontChuDonGian, hiển thị các loại Font

Bài 33: FontChu1, hiển thị các loại Font. Menu thao tác chọn Font rồi đặt lại

Bài 34: Ve2, chèn 1 ảnh vào và dùng phím dịch chuyển ảnh trong màn hình hiển thị

Bài 35: ExampleGameCanvas, dùng GameCanvas dịch chuyển ký tự ‘x’ trong màn hình hiển thị

Bài 36: GameCanvas, hiển thị bầu trời sao với phím UP và DOWN để điều chỉnh tốc độ chảy của bầu trời

Bài 37: ExampleGameSprite, dùng Sprite quản lý các Frame ảnh (5 frames)

Bài 38: ExampleLayerManager, có 2 LayerManager (nền và ảnh)

Bài 39: CuonManHinhNen, dùng phím dịch chuyển cuộn màn hình

Bài 40:ExampleTiledLayer, chia ảnh ra thành 8 x 9 tiles

Bài 41: ExampleTiledLayerAnimated, lấy mẫu có Index 3 và 4 làm Animated đặt vào vị trí 1 x 1

Download tài liệu để xem chi tiết.

0/5 (0 Reviews)