Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống bài tập J2ME

Hệ thống bài tập J2ME

1512 Lượt xem

GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG BÀI TẬP J2ME

Bài 1: Vidu1, đưa ra lời chào

Bài 2: TaoForm, tạo một Form và chèn các đối tượng (Item) vào Form

Bài 3: CacHanhDong, Tạo Form với các hành động (Command): thoát (EXIT), trở lại (BACK) và gọi hành động khác

Bài 4: Chuoi, dùng StringItem để viết Text lên màn hình, sau đó thay đổi Text đó (cả nhãn (setLable) và nội dung (setText)

Bài 5: Chuoi2, dùng StringItem viết lên màn hình, sau đó thay đổi nó bằng cách thêm 1 hành động trên Form

Bài 6: Chuoi3, thêm hành động Next để gọi 1 StringItem nữa, viết nội dung của các StringItem ra màn hình Toolkit

Bài 7: ONhapLieu, dùng TextField nhập liệu (số), rồi thông báo ra màn hình Toolkit

Bài 8: TextField1, dùng TextField viết ra màn hình sau đó hiển thị lên thiết bị mô phỏng

Bài 9: Login, nhập TextField dạng PASSWORD sau đó đưa thông báo

Bài 10: DateHienThoi, đưa ra ngày giờ hiện thời của hệ thống

Bài 11: ThoiGian, đưa ra ngày giờ hiện thời và thay đổi nó

Bài 12: HoanThanh, điều chỉnh âm lượng

Bài 13: NhomChon, nhóm chọn dạng CheckBox, có thêm hành động View hiển thị mục chọn ra màn hình Toolkit

Bài 14: NhomChonRadio, nhóm chọn dạng Radio thêm hành động Submit để thông báo ra màn hình hiển thị mục chọn

Bài 15: NhomChonRadio1, nhóm chọn dạng Radio, hiển thị mục chọn lên thiết bị

Bài 16: HinhAnh, đưa ảnh ra màn hình hiển thị (hỗ trợ ảnh .png)

Bài 17: DanhSach, danh sách với icon đi kèm

Bài 18: DanhSachCheckBox, danh sách dạng CheckBox với thông báo chọn (kèm Ticker)

Bài 19: DanhSach1, danh sách cùng các mode (listType) của nó

Bài 20: HelloTextBox, dùng TextBox viết ra màn hình

Bài 21: NhapTextBox, nhập dữ liệu dùng TextBox 

Bài 22: ThongBao1, đưa thông báo ra màn hình

Bài 23: ThongBao2, đưa 2 thông báo ra màn hình

Bài 24: HopThoaiBao, đưa ra các dạng của dạng thông báo

Bài 25: ChuoiChay, xuất hiện dòng chữ chạy trang trí

Bài 26: Ticker1, dòng Ticker trang trí và thông báo mục chọn

Bài 27: KeyEvents, hiển thị tên của phím ấn

Bài 28: KeyCodes, hiển thị tên của phím dùng hàm getKeyname()

Bài 29: KeyMIDlet, viết tên phím ra màn hình

Bài 30: VeCungCanvas, vẽ một cung ra màn hình

Bài 31: VeHinhChuNhat, vẽ hình chữ nhật ra màn hình

Bài 32: FontChuDonGian, hiển thị các loại Font

Bài 33: FontChu1, hiển thị các loại Font. Menu thao tác chọn Font rồi đặt lại

Bài 34: Ve2, chèn 1 ảnh vào và dùng phím dịch chuyển ảnh trong màn hình hiển thị

Bài 35: ExampleGameCanvas, dùng GameCanvas dịch chuyển ký tự ‘x’ trong màn hình hiển thị

Bài 36: GameCanvas, hiển thị bầu trời sao với phím UP và DOWN để điều chỉnh tốc độ chảy của bầu trời

Bài 37: ExampleGameSprite, dùng Sprite quản lý các Frame ảnh (5 frames)

Bài 38: ExampleLayerManager, có 2 LayerManager (nền và ảnh)

Bài 39: CuonManHinhNen, dùng phím dịch chuyển cuộn màn hình

Bài 40:ExampleTiledLayer, chia ảnh ra thành 8 x 9 tiles

Bài 41: ExampleTiledLayerAnimated, lấy mẫu có Index 3 và 4 làm Animated đặt vào vị trí 1 x 1

Download tài liệu để xem chi tiết.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị