Hàm Dmax – Dmin – Daverage trong Excel

Cách sử dụng hàm Dmax – Dmin – Daverage trong Excel

1. Hàm DMAX trong EXCEL: hàm tìm giá trị lớn nhất

+ Cú pháp và chức năng của hàm DMAX trong EXCEL

Cú pháp: DMAX(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị lớn nhất trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DMAX trong Excel

Cho bảng Dữ liệu sau, yêu cầu: Tính lương tháng cao nhất của nhân viên phòng Tài vụ.

Hàm DMax trong EXCEL

Để tính được kết quả trong ô D12, ta áp dụng đúng theo như cú pháp của hàm DMAX.

Ta có:  D12=DMAX($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

Kết quả như sau:

Hàm DMax trong EXCEL

2. Hàm DMIN trong EXCEL: hàm tìm giá trị nhỏ nhất

+ Cú pháp và chức năng của hàm DMIN trong EXCEL

Cú pháp: DMIN(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị nhỏ nhất trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DMIN trong Excel

Hàm DMIN Trong Excel

Tương tự như ví dụ trên, nhưng để tìm Lương thấp nhất của Nhân viên phòng Kế hoạch, ta dùng Hàm DMIN, ta có :

D12= DMIN($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

Kết quả:

Hàm DMIN Trong Excel

3. Hàm DAVERAGE trong Excel: hàm tìm giá trị trung bình

+ Cú pháp và chức năng của hàm DAVERAGE trong EXCEL

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị trung bình trong trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DAVERAGE trong Excel

Hàm Daverage trong excel

Sử dụng hàm DAVERAGE để tính, ta có:

D12=DAVERAGE($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

Hàm Daverage trong excel

Chúc các bạn thành công.

Nguồn tổng hợp từ Internet.

Chia sẻ ngay!

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Kích Hoạt Tính Năng Dịch Nhanh Văn Bản Trong Word 2013

Nội dung chínhCách sử dụng hàm Dmax – Dmin – Daverage trong Excel1. Hàm DMAX …