Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

5945 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình

giao-trinh-visual-basic-netGiáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Nội dung Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET) bao gồm các phần sau:

Bài 1. Tổng quan về .Net Framework

 

– Cấu trúc .Net Framework

– Ứng dụng đầu tiên

Bài 2: NGÔN NGỮ VISUAL BASIC .NET

– Các kiểu dữ liệu và đặc điểm

– Biến – Tính chất, khai báo và khởi tạo

– Mảng – Structure

– Các toán tử

– Cấu trúc điều khiển

– Những thay đổi trong VB.NET

–  Xử lý lỗi

Bài 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG VISUAL BASIC .NET

– Lập trình hướng đối tượng

– Lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài 4: TỔNG QUAN VỀ ADO.NET

– Kiến trúc ADO .Net

– Các đặc điểm của ADO.Net

– Content Component

– Managed Provider Component

Bài 5: CONNECTION, COMMAND, DATAADAPTER

– Connection

– Command

– DataAdapter

Bài 6: DATASET, DATATABLE, DATARELATION VÀ DATAVIEW

– DataSet

– DataTable

– DataRelation

– DataView

Bài 7: XÂY DỰNG CÁC LỚP XỬ LÝ

– Mô hình đa tầng (N-tier)

– Xây dựng lớp xử lý lưu trữ

– Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ

Bài 8: THIẾT KẾ CÁC MÀN HÌNH

– Các điều khiển hiển thị dữ liệu

– Màn hình đơn

– Màn hình một nhiều

– Màn hình lọc dữ liệu

– Màn hình một-nhiều-nhiều

– Một số kỹ thuật trong hiển thị dữ liệu

Bài 9: BÁO BIỂU CRYSTAL REPORT 

– Giới thiệu Crystal Report

– Tạo báo biểu

 

Link download: Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị