Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Tài liệu xác suất thống kê

Giáo trình Tài liệu xác suất thống kê

1679 Lượt xem

Giáo trình Tài liệu xác suất thống kê

Xem Tải xuống MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN VỀXÁC SUẤT. 3
GIỚI THIỆU. 3
NỘI DUNG . 4
1.1. PHÉP THỬVÀ BIẾN CỐ. 4
1.2. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT VÀ CÁC TÍNH CHẤT . 6
1.3. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN . 12
1.4. DÃY PHÉP THỬBERNOULLI. 15
TÓM TẮT . 17
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 20
CHƯƠNG II: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHÚNG . 23
PHẦN GIỚI THIỆU . 23
NỘI DUNG . 24
2.1. BIẾN NGẪU NHIÊN. 24
2.2. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC. 25
2.3. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC. 29
2.4. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN . 38
2.5. HÀM ĐẶC TRƯNG . 46
TÓM TẮT . 47
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 49
CHƯƠNG III: VÉC TƠNGẪU NHIÊN . 54
GIỚI THIỆU. 54
NỘI DUNG . 55
3.1. KHÁI NIỆM VÉC TƠNGẪU NHIÊN. 55
3.2. BẢNG PHÂN BỐXÁC SUẤT CỦA VÉC TƠNGẪU NHIÊN RỜI RẠC HAI CHIỀU . 56
3.3. VÉC TƠNGẪU NHIÊN LIÊN TỤC. 60
3.4. TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN. 61
3.5. HÀM CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN . 62
3.6. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN . 66
3.7. PHÂN BỐCÓ ĐIỀU KIỆN VÀ KỲVỌNG CÓ ĐIỀU KIỆN. 68
3.8. PHÂN BỐCHUẨN NHIỀU CHIỀU . 72
TÓM TẮT . 73
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 76
CHƯƠNG IV: LUẬT SỐLỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN . 81
GIỚI THIỆU. 81
NỘI DUNG . 81
4.1. CÁC DẠNG HỘI TỤCỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN. 81
4.2. LUẬT SỐLỚN .82
4.3. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM . 85
4.4. XẤP XỈPHÂN BỐNHỊTHỨC . 86
TÓM TẮT . 88
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 89
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ TOÁN HỌC . 92
GIỚI THIỆU. 92
NỘI DUNG . 93
5.1. LÝ THUYẾT MẪU . 93
5.2. LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG . 103
5.3. KIỂM ĐỊNH GIẢTHIẾT THỐNG KÊ . 111
TÓM TẮT . 119
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 124
CHƯƠNG VI: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN CHUỖI MARKOV . 128
GIỚI THIỆU. 128
NỘI DUNG . 129
6.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN . 129
6.2. CHUỖI MARKOV . 131
6.3. PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI CHUỖI MARKOV . 138
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP . 146
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP . 149
ĐÁP ÁN CHƯƠNG I. 149
ĐÁP ÁN CHƯƠNG II . 151
ĐÁP ÁN CHƯƠNG III . 156
ĐÁP ÁN CHƯƠNG IV . 159
ĐÁP ÁN CHƯƠNG V . 161
ĐÁP ÁN CHƯƠNG VI . 164
PHỤLỤC . 167
PHỤLỤC I: GIÁ TRỊHÀM MẬT ĐỘ
PHỤLỤC II: GIÁ TRỊHÀM PHÂN BỐCHUẨN TẮC . 168
PHỤLỤC III: GIÁ TRỊTỚI HẠN CỦA PHÂN BỐSTUDENT. 169
PHỤLỤC IV: GIÁ TRỊTỚI HẠN CỦA PHÂN BỐKHI BÌNH PHƯƠNG 2χ. 170
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 171
MỤC LỤC . 172

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị