Gửi tới các bạn một phần giáo trình SEO cuả trung tâm đào tạo SEO Litado. Đây là bài học nhập môn SEO khá hữu ích với các bạn. Tài liệu học SEO này cung cấp các kiến thức SEO bước đầu được trình bày bài bản với hành vi người Search, cấu trúc website, nghiên cứu từ khóa,…

Giáo trình SEO cuả Litado - Bài học SEO nhập môn

 

Giáo trình SEO cuả Litado – Bài học SEO nhập môn

 

 

Giáo trình SEO cuả Litado