Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị mạng

Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị mạng

1722 Lượt xem

Giáo trình Quản trị mạng và các thiết bị mạng

XemTải xuống 

 

PHẦN I KHÁI QUÁT VỀCÔNG NGHỆMẠNG.7
Chương 1: Tổng quan vềcông nghệmạng máy tính và mạng cục bộ.7
Mục 1: Mạng máy tính.7
I. Lịch sửmạng máy tính.7
II. Giới thiệu mạng máy tính.10
I.1. I.Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng.10
I.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính.10
I.1.2. Định nghĩa mạng máy tính.10
I.2. Đặc trưng kỹthuật của mạng máy tính.10
I.2.1. Đường truyền.11
I.2.2. Kỹthuật chuyển mạch:.11
I.2.3. Kiến trúc mạng.12
I.2.4. Hệ điều hành mạng.12
I.3. Phân loại mạng máy tính.13
I.3.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :.13
I.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sửdụng.15
I.3.4. Phân loại theo hệ điều hàng mạng.15
I.4. Giới thiệu các mạng máy tính thông dụng nhất.16
I.4.1. Mạng cục bộ.16
I.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN TO LAN.16
I.4.3. Liên mạng INTERNET.17
I.4.4. Mạng INTRANET.17
II. Mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ.17
II.1. Mạng cục bộ.17
II.2. Kiến trúc mạng cục bộ.18
II.2.1. Đồhình mạng (Network Topology).18
II.3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý.21
II.3.1 Phương pháp đa truy nhập sửdụng sóng mang cóphát hiện xung đột
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).22
II.3.2. Phương pháp Token Bus.23
II.3.2. Phương pháp Token Ring.25
III. Chuẩn hoá mạng máy tính.26
III.1. Vấn đềchuẩn hoá mạng và các tổchức chuẩn hoá mạng.26
III.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp.27
a) Lớp vật lý.28
b) Lớp liên kết dữliệu.28
c) Lớp mạng.29
d) Lớp chuyển vận.29
e) Lớp phiên.29
f) Lớp thểhiện.30
g) Lớp ứng dụng.30
III.3. Các chuẩn kết nối thông dụng nhất IEEE 802.X và ISO 8802.X.30
Mục 2: Các thiết bịmạng thông dụng và các chuẩn kết nối vật lý.32
I. Các thiết bịmạng thông dụng.32
II.1. Các loại cáp truyền.32
II.1.1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable).32
II.1.2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) băng tần cơsở.33
II.1.3. Cáp đồng trục băng rộng (Broadband Coaxial Cable).34
II.1.4. Cáp quang.35
II.2. Các thiết bịghép nối.36
II.2.1. Card giao tiếp mạng (Network Interface Card viết tắt là NIC).36
II.2.2. Bộchuyển tiếp (REPEATER ).36
II.2.3. Các bộtập trung (Concentrator hay HUB).36
II.2.4. Switching Hub (hay còn gọi tắt là switch).37
II.2.5. Modem.38
II.2.6. Multiplexor – Demultiplexor.38
II.2.7. Router.38
III.3. Một sốkiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn.39
III.3.1.Các thành phần thông thường trên một mạng cục bộgồm có.39
III.3.2. Kiểu 10BASE5:.40
III.3.3. Kiểu 10BASE2:.42
III.3.4. Kiểu 10BASE-T.44
III.3.5. Kiểu 10BASE-F.45
Chương 2 : Giới thiệu giao thức TCP/IP.46
I.1. Giao thức IP.46
I.1.1. Họgiao thức TCP/IP.46
I.1.2. Chức năng chính của – Giao thức liên mạng IP(v4).50
I.2. Địa chỉIP.50
I.3. Cấu trúc gói dữliệu IP.53
I.4. Phân mảnh và hợp nhất các gói IP.56
I.5. Định tuyến IP.58
I.6. Một sốgiao thức điều khiển.60
I.6.1. Giao thức ICMP.60
I.6.2. Giao thức ARP và giao thức RARP.62
I.2. Giao thức lớp chuyển tải (Transport Layer).65
I.2.1. Giao thức TCP.65
I.2.2 Cấu trúc gói dữliệu TCP.65
I.2.3. Thiết lập và kết thúc kết nối TCP.67
PHẦN II.70
QUẢN TRỊMẠNG.70
Chương 3 : Tổng quan vềbộ định tuyến.72
I. Lý thuyết vềbộ định tuyến.72
I.1. Tổng quan vềbộ định tuyến.72

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị